برف

نی نی توی حیاطه

چشمش به آسمونه

منتظره برف بیاد

از ابر، دونه دونه

به ابر میگه: «چرا کم

برف می‌آری واسه مون

زمستونه! لم نده

بیکار توی آسمون

برف‌های دیروز تو

هی چیکه چیکه آب شد

اون آدم برفی‌ای که

ساخته بودم خراب شد

برف‌های سردتر بریز

توی حیاط خونه

برفی که زود آب نشه

یکی دو روز بمونه!»
نظرات ارسال شده