انیمیشن کوتاه Weeds

داستان قاصدکی را می گوید که در سمت اشتباه یک مسیر ماشین و در یک حیاط خالی با خاک خشک و چمن مرده ریشه دوانده است. درست در آنطرف زمین بتنی حیاط دیگری است که در آن آبپاش ها آب را بطور همیشگی اسپری می‌کنند، و چمن سبز وعده زندگی بهتری را می‌دهد. در حالی که به طرز ناخوشایندی علف های هرز دیگر از بی آبی می سوزند و می میرند، قاصدک باید تصمیم خود را بگیرد: یا باید برای زندگی خود کاری کند و یا همان سرنوشت را تجربه کند.
نظرات ارسال شده