حل مسئله


سلام دوستان خوبم.  امروز می خواهیم به کمک هم یاد بگیریم وقتی با یک مشکل مواجه می شویم چه کار باید بکنیم.  همه آدمها وقتی با مشکل مواجه می شوند کمی دست و پایشان را گم می کند بعضی از آنها زمان مواجه شدن با مشکل گریه شان می گیرد بعضی ها حسابی عصبانی می شوند و داد می زنند.  اما به نظر شما گریه کردن مشکل را حل میکند؟  به غیر از این که حال خودمان اطرافیان  را بد می کنیم آیا سود دیگری هم دارد؟  یا عصبانی شدن؟
 حتما شما هم  گاهی دیده ای که مامان عصبانی شده یا پدربزرگ داد میزند؟
 حتما شما هم تا به حال دوستانتان وقتی لجبازی می کنند و به هم حرف بد میزنند،  دیده اید؟
 اما این کارها به ما کمک می‌کند که به یک راه حل خوب برسیم؟
 حالا امروز می خواهیم با هم یک بازی جالب را یاد بگیریم و با کمک کف دستانمان دنبال راه حلی منطقه بگردیم.
 کف دست؟ خنده تان می گیرد؟ بله کف دست.
 حالا همه شما یک کاغذ بزرگ بیاورید و دست چپتان را روی آن بگذارید حالا با کمک مداد با دست راست تصویر دست چپ را بکشید اگر چپ دست هستید این ماجرا برعکس می شود.
خوب، کشیدید؟
 حالا وقت آن است که به آخرین مشکلی که به آن برخورده اید و نمی دانید چه کار کنید فکر کنیم.