ظرف میوه


برای درست کردن این ظرف از چسب حرارتی استفاده میکنیم ظرف شیشه ای رو که الگوی ما محسوب میشه کمی چرب می کنیم سپس یا چسب حرارتی روی ظرف به هر شکلی که مایلیم چسب می ریزیم .چسب خشک شده رو از ظرف جدا می کنیم
نظرات ارسال شده