کتاب خونه بساز

با شروع شدن تابستان، یکی از دغدغه های مادران در منزل پاسخ دادن به این جمله ی معروفه : مامان! من حوصله ام سر رفته!

یکی از کارایی که میتونیم بچه ها رو باهاش ساعت ها سرگرم کنیم تهیه کاردستی هاست و از انواع اونها کاردستیایی که مورد استفاده قرار میگیرن مورد اقبال بیشتری واقع میشن. یکی از اون ها که پیشنهاد این دفعه ی این بخش از مادرانه ی ارغوان هست، طرز ساختن قفسه ی مقواییه

پیشنهاد 2: اگر از قفسه ها به عنوان کتابخونه استفاده میکنین، میشه برای هر قفسه یه امتیاز در نظر بگیرین. در صورتی که با خوندن یه کتاب از اون قفسه امتیاز ثبت میشه. با رسیدن مجموع امتیازات به سقف در نظر گرفته شده یه جایزه به بچه تعلق بگیره. سقف در نظر گرفته شده ی امتیازات نه خیلی کم باشه و نه خیلی زیاد که خسته کننده باشه. جایزه ها هم انواع پیشنهادات باشه با سقف های مختلف
نظرات ارسال شده