خانه ی حسینی

این روزها با سیاه پوش کردن خانه هایمان به استقبال محرم برویم. ماهی که یادآور درس بزرگ امام حسین و خاندان ایشان است.نظرات ارسال شده