درخت بلوط ( Oak )

داستان درباره ی یک چوب بر تنهایی است که در جنگل زندگی آرامی دارد. اگرچه به نظر می رسد مشکلی در این میان وجود دارد؛ وسواسی عجیب که ظاهراً زندگی روزمره ی او را کنترل می کند…
نظرات ارسال شده