مسئولیت پذیری در زندگی با مدل پگاه - مادران/نوجوانان

پذیری در زندگی با مدل پگاه - مادران/نوجوانان

سلام به همه دوستان در این گفتار تصمیم داریم در مورد مسئولیت‌پذیری صحبت کنیم.


مسئولیت پذیری امری نیست که یک شبه اتفاق بیفتد و فرایندی تدریجی است که به مرور اتفاق می افتد ما در مدل پگاه به شما الگویی را معرفی می‌کنیم تا بتوانیم با کمک گرفتن از این الگو مسئولیت شخصی خود را در مواجهه با مشکلات بیرونی افزایش دهید.

گام اول: پذیرش:


علی امروز صبح که از خانه بیرون می آمد اصلا فکر نمی کرد این اتفاق بیفتد اما هنوز


اما هنوز چند تا کوچه را بیشتر نگذرانده بود!

که ناگهان یک ماشین پژو جلوی او پیچید و در کسری از ثانیه یک تصادف اتفاق افتاد شاید خیلی از ما این تجربه را داشته باشیم و ذهن ما را به این سو سوق می دهد که هرچه زود تر تقصیر

راه گردن دیگران بیندازیم اما در مدل پگاه اولین قدم "پذیرش" است یعنی دست از سرزنش خودمان یا دیگران برداریم و بپذیریم که در حال حاضر این اتفاق افتاده است و "سرزنش کردن"


و "مصر یابی" هیچ کمکی به ما نخواهد کرد پذیرفتن مشکل به این معنا نیست که از موقعیت فعلی خوشحال و راضی هستید پذیرش یک اتفاق ناخوشایند

برای همه دشوار است! اما با پذیرش این رویداد تفکر و رفتارتان را در دست می گیرید و در نتیجه آماده برای گام های بعدی می شوید!


گام دوم_ گزینه هایتان را بررسی کنید :شاید برای علی آسانتر این باشد که دائم به این فکر کند که مقصر چه کسی بود و پس از انداختن تقصیر به گردن دیگران خود را قربانی ماجرا نشان دهد.

 اما این مشکلی از علی حل نمی‌کرد بهتر آن است که از خود بپرسیم الان "چه می‌توانم بکنم"؟


این پرسش کانون توجه شما را از "مسئله" بر "قربانی بودن" به سمت ((راه حل)) هدایت می کند در هر زمان و در هر موقعیتی شما می توانید به راه حل ها و اینکه چگونه پاسخ بدهید فکر کنید!

 حالا به جای آنکه احساس اجبار داشته باشید به گزینه هایی که در دست دارید فکر می کنیم پس با استفاده از یک ذهن باز و خلاق می توان به دنبال راه حل گشت


گام سوم _ اقدام عملیحالا زمان آن است از بین گزینه‌های متعددی که دارید در راستای ارزش ها و خواسته هایتان یکی را انتخاب کنیم قطعا گزینه ای خوب خواهد بود که کمترین هزینه را در بر دارد بیشتر در دسترس است و سریعتر می تواند شما را از مشکل بیرون بیاورد!


گام چهارم _ همواره ارزیابی اقداماتسپس از این که دست به اقدام عملی زدید در اسرع وقت خود را ارزیابی کنیم بررسی کنند که آیا اقدامتان توانسته شما را

به خواسته های تان نزدیک تر کند یا خیر کاملا طبیعی است که بعضی اوقات ما گزینه ای را انتخاب کنیم که به نتیجه مطلوب ما نرسد هیچ فاجعه ای رخ نداده، نترسید  با آرامش و سعه صدر 

گزینه دیگری را جایگزین گزینه قبلی کنید! به همین سادگی!!
نظرات ارسال شده